Cặp trai gái gây phẫn nộ khi phá hoại thiết bị cứu Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Cặp trai gái gây phẫn nộ khi phá hoại thiết bị cứu Eriksen thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Cặp trai gái gây phẫn nộ khi phá hoại thiết bị giúp cứu sống EriksenThông qua tài khoản twitter, CLB