Chủ tịch FIFA  ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA ủng hộ mục tiêu đến World Cup của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch AFC đánh giá cao sự phát triển trong thời gian vừa qua của bóng đá Việt Na