Đề xuất táo bạo của một doanh nghiệp: Bảo trợ U.23 Việt Nam đá V-League

Đề xuất táo bạo của một doanh nghiệp: Bảo trợ U.23 Việt Nam đá V-League

Trong công văn gửi VFF, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT của Công ty thực phẩm dinh dưỡng Nutifood