Câu chuyện điên rồ của một cầu thủ bóng đá trong tù, với TV, đầu PlayStation, wifi và đám phạm nhân bệnh hoạn

Câu chuyện điên rồ của một cầu thủ bóng đá trong tù, với TV, đầu PlayStation, wifi và đám phạm nhân bệnh hoạn

Diego Michiels là một cái tên xa lạ ở Hà Lan. Sinh ra ở Deventer, một tỉnh miền đông, anh chơi 18 tr