La Liga-Westman 0-0 Granada đã gửi đối thủ của mình đến Wu Lei để khoe Judi Bola

La Liga-Westman 0-0 Granada đã gửi đối thủ của mình đến Wu Lei để chơi băng ghế dự bị [Judi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 5: Thời gian vào ngày 23 tháng 5 năm 221-22Để cạnh tranh, người Tây Ban Nha buộc Grana 0-0