KINH HOÀNG – Cầu thủ khóc nghẹn, rời sân bằng xe cứu thương sau khi gãy 2 xương

KINH HOÀNG – Cầu thủ khóc nghẹn, rời sân bằng xe cứu thương sau khi gãy 2 xương

Pha chơi xấu của Aldair Rodriguez khiến Robert Rojas cùng lúc gãy 2 xương v&agr