luân lưu

luân lưu

Thua trong loạt st lun lưu, Ty Ban Nha dừng bước tại Euro 2020【luân lưu】:Đội tuyển xứ đấu bò đã chín