2 tài năng trẻ U17 Việt Nam bắt đầu tuần tập huấn chuyên sâu tại Đức

2 tài năng trẻ U17 Việt Nam bắt đầu tuần tập huấn chuyên sâu tại Đức

Trong buổi tập đầu tiên, Mạnh Hưng và Minh Tiến phải đối mặt với khối lượng bài tập khá nặng từ ban