Haaland được Real Madrid mời gọi, ngần ngại vì Mbappe "dằn mặt"

Haaland được Real Madrid mời gọi, ngần ngại vì Mbappe "dằn mặt"

Haaland được Real Madrid bày tỏ sự quan tâm nhưng đang do dự vì Mbappe.Gần như m