Nhánh đấu vòng knock-out Euro 2021: Các ứng viên dần lộ diện

Nhánh đấu vòng knock-out Euro 2021: Các ứng viên dần lộ diện

Chi tiết nhánh đấu Euro 2021, hiện tại Hà Lan, Italia và Xứ Wales đã x&a