Chuyện chưa kể về Maradona và trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy giàu nhất lịch sử thế giới

Chuyện chưa kể về Maradona và trận đấu trong nhà tù dát vàng của trùm ma túy giàu nhất lịch sử thế giới

Pablo Escobar là tay trùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử. Trong những năm 1980 và 1990, phần l