Wu Lei ngã sau khi hai người ngã xuống sau khi khu vực hình phạt làm rung chuyển trọng tài để báo hiệu Thác giả và cho thấy thẻ vàng Prediksi Bola trực tuyến

Wu Lei rơi vào khu vực hình phạt và rơi vào trọng tài để báo hiệu Thác giả giả và hiển thị thẻ vàng [Prediksi Bola Online]: Báo cáo thể thao vào ngày 4 tháng 10, người Tây Ban Nha đi xa, người Tây Ban Nha đi xa cách tiếp tục quân đội trung tâm của Moscow, Wu Lei, người xuất hiện đầu tiên,