Juventus bị ví với ‘Lão Bà không còn răng’

Juventus bị ví với ‘Lão Bà không còn răng’

ItalyTrang Football-italia chê Juventus bất lực và vô hại, khi bị chủ nhà Sampdoria cầm hòa 0-0 ở vò