U23 Myanmar đi chân đất tập hồi phục, chờ quyết đấu U23 Việt Nam

U23 Myanmar đi chân đất tập hồi phục, chờ quyết đấu U23 Việt Nam

HLV U23 Myanmar, Philippines không bao giờ tin U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng