Vận đen đeo bám Đặng Văn Lâm và cuộc khủng hoảng thủ môn CLB Bình Định

Vận đen đeo bám Đặng Văn Lâm và cuộc khủng hoảng thủ môn CLB Bình Định

Đặng Văn Lâm liên tục gặp vận rủi từ khi trở về Việt Nam CLB Bình Định Thủ môn Đặng