Văn Toàn chia sẻ về tình trạng sức khỏe: Chỉ ho, không sốt, ăn uống bình thường

Văn Toàn chia sẻ về tình trạng sức khỏe: Chỉ ho, không sốt, ăn uống bình thường

Trên stream của Độ Mixi được phát trên youtube vào ngày 11/1, Văn Toàn đã xuất hiện và chia sẻ về tì