Video Bỉ 0-0 Italia: VAR 'lắc đầu' bàn thắng của Bonucci

Video Bỉ 0-0 Italia: VAR 'lắc đầu' bàn thắng của Bonucci

Bàn thắng của Bonucci đã không được công nhận do anh đã ở thế việt vị khi nhận bóng từ đường căng ng