vietnam airlines a350

Vietnam Airlines đưa máy bay Airbus A350-900 đón ĐT Việt Nam【vietnam airlines a350】:Chuyến bay sẽ tạ