Sena chuẩn bị ngồi tù với khoản nợ 2 tỷ VNĐ?

Sena chuẩn bị ngồi tù với khoản nợ 2 tỷ VNĐ?

Tưởng chừng như sau khoản nợ gần 1 tỷ đồng vào cuối năm 2020 đã khiến Sena bừng tỉnh và quay trở lại